පසුගිය ජුලි 12 වැනි දින Ubisoft ආයතනය විසින් ඔවුන්ගේ Ubisoft Forward event එක නැරඹීමට පැමිණෙන සියළුදෙනා හට Watch Dogs 2 game එක නොමිලයේ ලබාදීමට සූදානමින් සිටින බව අපි ඔබව දැනුවත් කළා මතක ඇති.

Ubisoft Forward event එක අතරතුරදී Watch Dogs 2 නොමිලේ ලබාගැනීමට අවස්ථාවක් Ubisoft සමාගම විසින් ලබාදෙයි
COVID-19 වසංගතයේ පැතිරයාම නිසා වසරේ විශාලතම gaming event එක වූ E3 event[https://www.e3expo.com/] එක අවලංගු කිරීමට සිදුවූ නිසාවෙන් බොහෝමයක් වීඩියෝක්‍රීඩා සමාගම් විසින් ඔවුන්ගේ online events ලෙස පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතරඒ අනුව අද දින Ubisoft සමාගමේ මෙම event එක Ubisoft Forward[https://news.ubisoft.com/en-gb/article/41nS5f7EjNSB9Hi7CwSuVz/ubisoft-forward-everything-you-need-to-know…

ඔන්න දැන්, ඒ event එක නැරඹීමට කටයුතු කළ පිරිසට මෙන්ම නැරඹීමට කටයුතු නොකළ පුද්ගලයන් සඳහා ද මේ Watch Dogs 2 game එක නොමිලයේ ලබාදීමට Ubisoft සමාගම කටයුතු කර තිබෙනවා.

මේ Link එක හරහා ඔවුන්ගේ නිළ වෙබ් අඩවියට ගොස්, ඔබගේ Uplay account එකට sign-in වීම හරහා ක්ෂණිකවම මේ game එක ඔබගේ Uplay account එකට එකතු වන අතර, ඔබට Uplay account එකක් නොමැති නම්, අලුත් account එකක් සාදාගැනීමේ හැකියාව ද පවතිනවා.

මේ අවස්ථාව කෙදින දක්වා ලබාදෙන්නේ ද යන්න පිළිබඳව තවමත් දැනගන්නට නොලැබෙන නමුත් ඔබගේ Uplay ගිණුමට game එක එකතු වූ පසු එය නැවතත් expire වීමක් සිදු වන්නේ නැහැ.

‍මූලිකව මෙම game එක Ubisoft Forward event එක නැරඹූ රසිකයින් හට පමණක් ලබාදීමට Ubisoft ආයතනය සැළසුම් කර තිබුණත්, තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසාවෙන් ඇතැම් රසිකයින් හට එම අවස්ථාවේදී එය ලබාගැනීමට නොහැකි වූ සිදුවීම් ගණනක් වාර්ථා වී තිබුණා.

මෙම තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව සියළුම දෙනා හට සීමිත කාළසීමාවකට මෙම අවස්ථාව ලබාදීමට මොවුන් කටයුතු කර ඇති බව දැකගත හැකි වෙනවා.

මෙලෙස ප්‍රසිද්ධ games නොමිලයේ ලබාදීමට කටයුතු කළ එකම සමාගම Ubisoft සමාගම නොවන අතර පසුගිය මැයි මාසයේදී Epic Games ආයතනය විසින් GTA V game එක නොමිලයේ ලබාදීමට කටයුතු කළ බවද අපි ඔබව මීට පෙර දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළා මතක ඇති.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා The Verge වෙබ් අඩවිය සහ Digital Trends වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.