ආයුබෝවන්! මුලින්ම, ඔයා Terms & Conditions කියවන විදිහේ කෙනෙක් වීම පිළිබඳව අපගේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි.

අපි හැමෝම දන්නවා නීතීඥයෙක් විසින් මොනවාහරි ලියලා දුන්නම, ඒක සාමාන්‍යය අපි වගේ අයට තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි.

ඉතින් අපි කල්පනා කළා, අපේ Terms & Conditions නීත්‍යානුකූල විදිහට තියන ගමන්ම, අපේ සේවාව භාවිතා කරන අයටත් තේරෙන, සරළ විදිහේ පැහැදිලි කිරීමකුත් එකතු කරන්න.

Effective as of: September 27, 2018

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy, or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages, or make derivative versions. The app itself, and all the trade marks, copyright, database rights and other intellectual property rights related to it, still belong to Codeaffinity Technologies.

සරළ අදහස

මේ  web/mobile app එකේ අයිතිය තියෙන්නේ Codeaffinity Technologies කියන ආයතනයට. ඉතින් ඔයාට මේකේ code එක copy කරගෙන හරි මොන විදිහකින් හරි වෙනසක් සිද්ධ කරන්න අවසරයක් ලබා දීලා නැහැ.

ඒ වගේම මේ සේවාවන් භාවිතා කිරීම හරහා, මේ පිටුවේ සඳහන් වෙන සියළුම නීති රීති ඔයාට අදාල වෙන බව මතක තබාගත යුතු වෙනවා.

අපි බොහොම කැමතියි ඔයා අපේ සේවාවන් භාවිතා කරන එකට. ඒත් ඔයා අපේ සේවාවන් භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ නීති වලට එකඟ වෙන්න ඕන.

Codeaffinity Technologies is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

සරළ අදහස

මේ සේවාව අපිට අයිතියි තමයි, අපි ඒක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරනවා තමයි, ඒත් කිසිම වෙලාවක ඔයා අපේ සේවාව භාවිතා කරන එකට හේතුවක් නැතිව අපි ඔයාගෙන් සල්ලි ඉල්ලන්නේ නෑ.

The Techie app stores and processes personal data that you have provided to us, in order to provide our Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the Techie app won’t work properly or at all.

සරළ අදහස

සමහර වෙලාවට ඔයාගේ device එක ගැන, ඔයා ගැන තොරතුරු අපේ app එකේ ගබඩා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ device එක root/jailbreak නොකර හරි වෙනත් virus වලින් ආරක්ෂිතව තියාගන්න එක ඔයාගේ වගකීමක්.

You should be aware that there are certain things that Codeaffinity Technologies will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi, or provided by your mobile network provider, but Codeaffinity Technologies cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

සරළ අදහස

ඔයා දැනටමත් දන්නවානේ app එක වැඩ කරන්න නම් internet ඕන කියන එක. ඉතින් මොනාවහරි හේතුවක් නිසා internet නැතිනම්, app එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that your terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

සරළ අදහස

ඔයා use කරන data වලට, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අන්තර්ජාල පහසුකම වෙනුවෙන් ඔයාට ගෙවන්න වෙනවා. ඔයා භාවිතා කරන data ප්‍රමාණය, එහෙමත් නැතිනම් ගෙවන මුදල ගැන අපි වගකීමක් ගන්නේ නෑ.

(බය වෙන්න එපා, අපි කිසිම වෙලාවක ඔයාගේ data use කරලා, service provider ගෙන් සල්ලි ගන්නවා වගේ වැඩ කරන්නේ නෑ)

Along the same lines, Codeaffinity Technologies cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, Codeaffinity Technologies cannot accept responsibility.

සරළ අදහස

ඒ වගේම app එක use කරනකොට ඔයාගේ device එකේ battery බහින එක වගේ දේවල් ගැන අපිට වගකීමක් ගන්න බෑ.

(නෑ නෑ, අපි cryptominers වගේ background services run කරලා සල්ලි හොයන්නෙත් නෑ.)

With respect to Codeaffinity Technologies’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavour to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. Codeaffinity Technologies accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

සරළ අදහස

සමහර වෙලාවට අපේ සේවාවන් තවත් පාර්ශවයන් මත රඳා පවතිනවා. කොහොම වුණත් මොනවාහරි හේතුවක් නිසා යම්කිසි damage එකක් වුණොතින්, අපිට ඒ ගැන වගකීමක් ගන්න බැහැ.

At some point, we may wish to update the app. The app is currently available on Android – the requirements for system(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. Codeaffinity Technologies does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

සරළ අදහස

App එකේ best ම experience එක ගන්න ඕන නම් හැම වෙලාවෙම update කරලා තියාගන්න ඕන. ඒත් ඉතින් අවාසනාවට ඔයාගේ තියන Android version එකේ අපේ app එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්.

(එහෙම අවස්ථාවක් ආවොතින් අපිට කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා helpless නෑ, ඕනම වෙලාවක අපි ඔයා වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම දෙනවා.)

(වෙනවට කියනවා නෙවෙයි, ඒත්) මොනාහරි හේතුවක් නිසා අපිට මේ සේවාව නවත්වන්න වුවමනා වුණොත්, අපිට ඒක කරන්න වෙනවා. අලුත් News දියව්! කියලා උද්ගෝෂණ කරන්න ඔට්ටු නෑ. ඒ වෙලාවට app එක delete කරලා දාලා සාමකාමීව ඉන්න ඕන.

Changes to This Terms and Conditions

we may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. we will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

සරළ අදහස

කාලයත් එක්ක හැමදේම වෙනස් වෙනවා, ඉතින් Techie කියලා අමුතු එකක් නෙවෙයි. මේකත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට මේ නීති පද්ධතිය කාලෙන් කාළයට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වේවි.

එහෙම වෙනස්කමක් වුණොතින්, ඒ වෙනස්කම් අපි මේ පිටුවේ update කරනවා. ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා මේ පිටුව බැලුවොත්, දැනට තියන අලුත්ම නීති පද්ධතිය බලාගන්න ඔයාට පුළුවන්.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Terms and Conditions, do not hesitate to contact us by email: [email protected].

Last Updated: August 03, 2020