ඔබටත් ඉඩක්

Technews.lk වෙබ් අඩවියට නිතර ඇවිල්ලා යන එහෙමත් නැත්තම් Android app එක හරහා news බලන ඔබටත් දැන් පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.

ඔබට ඉංග්‍රිසි භාෂා හැකියාව තියනවනම්, translate කරන්න කැමති නම්, ඔයාගේ දක්ෂතාවය හැමෝමත් එක්ක බෙදාහදා ගන්න කැමතිනම්, ඔන්න ඔයාට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න සුදුසුකම් සම්පූර්ණයි.

සමහර විට ඔයා translate කරන්න ආස වුණත්, හොඳට English බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි කැමතියි ඔයාට උදව් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් උපරිම විදිහට translation එක කරලා අපිට එවන්න. ඒකේ අඩුපාඩු හදලා, අපැහැදිලි තැන් හරිගස්සලා ඒක ඔයාගේ නමින් ම publish කරන්න අපේ team අය කටයුතු කරනවා.

මේ පිළිබඳව ඔයාට මොන විදිහේ ගැටළුවක් තිබුණත්, ඒ හැම දෙයක්ම ගැනම කතා කරන්න අපේ team එකේ අය ලෑස්තියි.

පරිවර්ථනය කරන ආකාරය හා ගොණුව පිළිබඳව

අවශ්‍යය මූලික දේවල්

  • Techie Account එකක්
  • තෝරා ගන්නා ලද news article එකක්
  • සිංහල type කිරීමට අපහසු නම් Google input tools වැනි පහසුකමක්

Techie Account එකක් ලබා ගන්නා ආකාරය

ඔයාට Techie account එකක් ලබාගන්න නම්, දැනට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට invite එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් පහළ button එක මගින් [email protected] එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා email එකක් එවන්න. ඒ හරහා අපේ team එකේ කෙනෙක් ඔයාට invite කරාවි. Invitation mail එකක් ඔයාට ලැබුණම එතනින් ඔයාට Techie account එකක් හදාගන්න පුළුවන්.

Request an Invite

පරිවර්ථනයේදී සැළකිය යුතු කරුණු

  • පරිවර්ථනය අාරම්භ කිරීමට පෙර එම ලිපිය කියවා හොඳින් තේරුම් ගන්න
  • හැකි සෑම විටම සරළ ව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න
  • සෑම චවනයක්ම අතිශයින් ම සිංහල විය යුතු නැත. කියවන්නාට තේරෙන අයුරින් නිතර භාවිතා වන ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කිරීමට උත්සාහ ගන්න. (උදා: Mouse එකට මූසිකය යනුවෙන් යෙදීම අවශයය නොවේ.)
  • සෑම විටම පරිවර්ථනය කිරීමෙන් පසු නැවත වරක් පරිවර්ථිත ලිපිය හොඳින් කියවා බලා නොගැලපෙන තැන් අැතොත් ඒවා නිරාකරණය කරන්න

පරිවර්ථනය අවසානයේදී

ඔබ විසින් පරිවර්ථනය අවසන් කළ පසු අපේ Techie team එකේ කෙනෙක් ඔයාගේ article එක review කරලා, නිවැරදි කිරීම් තියනවා නම් ඒවා කරලා publish කිරීමට කටයුතු කරනවා.