මේ වන විට Google සමාගම සතුව Google Duo සහ Google Meet ලෙස video chat services දෙකක් තිබෙන අතර Google Duo යනු Allo messaging service එකත් සමඟ තිබුණු calling app එක වන නමුත්, මේ Allo සේවාව සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වා දැමීමට Google සමාගම කටයුතු කරනු ලැබුවා.

Google Allo සේවාව සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වා දැමීමට Google සමාගම කටයුතු කරයි
ලබන වසර වන විට Google Hangouts සේවාව නවත්වා දැමීමට කටයුතු කිරීමට Google සමාගමසූදානම් වන බව [/google-hangouts-for-consumers-may-be-shutting-down-in-2020/] අපිඔබව දින කිහිපයකට කලින් දැනුවත් කළා මතක ඇති. ඔන්න දැන් Google සමාගමේ තවත් Chat app එකක් වන Google Allo සේවාවත්[https://allo.google.com/] මෙල…

Google Meet යනු මේ වන විට බොහෝ සෙයින් ජනප්‍රිය video conferencing සඳහා යොදාගන්නා සේවාවක් වන අතර, කෙසේ වෙතත් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ මෙම සේවාවන් දෙක ක්‍රමයෙන් එක හා සමාන වීමට පටන් ගෙන ඇති අතර 9to5google වෙබ් අඩවිය වාර්ථා කරන පරිදි නුදුරේදීම මෙම සේවාවන් දෙක ඒකාබද්ධ කිරීමට Google සමාගම කටයුතු කරනු ඇති බව අනුමාන කළ හැකි වෙනවා.

Zoom, Microsoft Teams සහ Meet වැනි video conferencing tools වල ජනප්‍රියතාවය වේගයෙන් ඉහළ යාම මෙම පියවර ගැනීමට තුඩු දුන් ප්‍රධානතම හේතුවක් ලෙස පෙන්වාදිය හැකි වෙනවා.

පසුගිය මාස කිහිපය තුළ Duo සේවාව සඳහා ක්‍රමයෙන් Meet සහ Zoom සේවාවන් වල ඇති ආකාරයේ පහසුකම් කිහිපයක් එක් කිරීමට Google සමාගම කටයුතු කරන ලද අතර Duo සේවාවේ වරකට උපරිම සහභාගිවන්නන් සංඛ්‍යාව 8 සිට 32 දක්වා වැඩි කිරීමට ද, link එකක් හරහා calls වලට එක්වීමට හැකියාව ලබා දීමට ද කටයුතු කර තිබෙනවා.

Google Duo PWA එක මඟින් එක් වරකට පුද්ගලයන් 32ක් දක්වා group calls සඳහා එකතු කරගැනීමේ හැකියාව ලබාදෙයි
පසුගිය මාසයේදී Google Duo [https://duo.google.com/] හරහා group call ලබා ගැනීමේපහසුකම සහ අලුත් features රැසක් ලබා දීමට සූදානම් වන බව මීට පෙර අපි ඔබව දැනුවත්කළා මතක ඇති. Chrome භාවිතා කරමින් Google Duo හරහා group call ලබාගැනීමේ පහසුකම සහ අලුත්features රැසක් ලබාදීමට සූදානම් වෙයිGoogle Duo සේවාවේ[https://duo.google.com/about/…

මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම සිදුවිය හැකි කාළසීමාවක් පිළිබදව පැහැදිලි තොරතුරක් තවමත් දැකගැනීමට හැකියාවක් නොලැබෙන නමුත් වාර්තාවෙහි සඳහන් වන්නේ Duo සේවාව නවත්වාදැමීමට පෙර end-to-end encryption, phone number integration සහ 3D effects යන විශේෂාංගයන් ද ඇතුළුව Duo සේවාවේ ඇති ප්‍රධාන විශේෂාංග කිහිපයක් වන  Meet වෙත හදුන්වා දීමට නියමිත බවයි.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා 9to5google වෙබ් අඩවිය, XDA-Developers වෙබ් අඩවිය සහ Android Police වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.