මෙම වසරේ WWDC event එක අතරතුර, Apple සමාගම ඔවුන්ගේ music streaming service එක වන Apple Music සඳහා Lossless සහ Spatial Audio ඇතුළු විශේෂාංග කිහිපයක් නිවේදනය කිරීමට කටයුතු කළ අතර මේ වනවිට එම විශේෂාංග beta testers ලා හට පමණක් සීමාවෙමින් Android සඳහා වන Apple Music App එක සඳහාද ලබාදීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

Android device හි Apple Music භාවිතා කරන පරිශීලකයන් හට දැන් Play Store හි Apple Music beta channel එකට sign up වී මෙම නව විශේෂාංග අත්හදා බැලීමට හැකියාව තිබෙනවා.

Sign in - Google Accounts

ඔබ beta channel එකට sign up වූ පසු, ඔබගේ දුරකථනයට නවතම beta update එකක් (v3.6-beta) ලැබෙන අතර Apple Music app එකට එම update එක ලබාදුන් පසුව ඔබට Spatial listening සඳහා සහාය දක්වන devices වල එම පහසුකම අත්විඳීමට හැකියාව තිබෙනවා. එමෙන්ම Spatial Audio විශේෂාංගය සඳහා සහාය දක්වන tracks වල album page එකෙහි Dolby Atmos badge එකද දැකගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.

Spatial Audio විශේෂාංගය සමඟ Lossless audio tracks විශේෂාංගයත් ලබාදීමට Apple සමාගම කටයුතු කර ඇති අතර “Audio Quality” menu එකෙහි ඇති “Lossless Audio” setting එක හරහා එය සක්‍රිය කිරීමට Android device එකක් භාවිතා කරන Apple music beta පරිශීලකයන් හට දැන් හැකියාව තිබෙනවා.

එමෙන්ම, “Lossless Audio” setting එක මගින් ඔබට select කරගැනීමට tiers හතරක්ද ලබාදී තිබෙනවා.


මෙම නව විශේෂාංග සමඟින්, Android සඳහා වන Apple Music සේවාව විසින් Automatic Crossfade සහ library enhancements කිහිපයක් ද හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

Apple Music - Apps on Google Play
Experience music like never before. Apple Music gets you closer to the songs, albums and artists you love. Get unlimited access to millions of songs and your entire music library. All ad-free and available across all your devices. Try 3 months free today. There’s no commitment - cancel anytime. Str…
මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා XDA-Developers වෙබ් අඩවිය සහ 9to5google වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.