දශක දෙකකට අධික කාලයක් තිස්සේ අන්තර්ජාලය පරිශීලනය කරන්නන් හට විවිධ අයුරින් උපකාර කරමින්, පරිශීලකයින් හරහා ම පෝෂණය වෙමින් Wikipedia වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලය තුළ තිබෙන දැවැන්තම විශ්වකෝෂය බවට මේ වන විට පත් වී තිබෙනවා.

වසර 10ක පමණ කාලයක් තිස්සේ මේ වෙබ් අඩවිය එකම පෙනුමකින් දකින්නට ලැබුණු නමුත් මේ වන විට එහි desktop version එකෙහි පෙනුම වෙනස් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින වාර්ථා වෙනවා.

Reading/Web/Desktop Improvements - MediaWiki

මේ පිළිබඳව Wikipedia article එකක් හරහාම නිවේදනය කර ඇති අතර, gif images භාවිතයෙන් එහි සිදුවන වෙනස්කම් නිරූපණය කිරීමට ද මොවුන් කටයුතු කර තිබෙනවා.

මේ අතරින් මුලින්ම නිකුත් කිරීමට සූදානම් වන වෙනස්කම වන්නේ collapse කළ හැකි sidebar එකක් එකතු කිරීම වන අතර මේ හරහා ලිපි කියවන්නන් හට සිදුවන distraction එක අඩු කිරීම ඔවුන්ගේ අරමුණ වෙනවා.

Wikipedia වෙබ් අඩවියෙහි මව් ආයතනය වන Wikimedia Foundation එක විසින් blog post එකක් හරහා මේ පිළිබඳව නිළ වශයෙන් නිවේදනය කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර, මෙම වෙනස්කම් සෑම පරිශිකයෙකු හටම එකවර නිකුත් නොකර, විශාල කාළසීමාවක් ඇතුලත ක්‍රමයෙන් නිකුත් කිරීමට ඔවුන් සැළසුම් කර තිබෙනවා.

කොහොම නමුත් මෙම වෙනස් කිරීම් සියල්ලම 2021 වර්ෂයේ අග භාගය වන විට සියළුම desktop version එක භාවිතා කරනු ලබන Wikipedia පරිශීලකයින් හට නිකුත් කිරීමට ඔවුන් බළාපොරොත්තු වෙනවා.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා The Verge වෙබ් අඩවිය සහ TNW වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.