මේ වන විට Microsoft සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ email platform එක සඳහා ඉදිරියේදී හඳුන්වාදීමට නියමිතව ඇති නව විශේෂාංග කිහිපයක්ම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන අතර මෙම නව විශේෂාංගයන් හඳුන්වාදීම තුළින් ජංගම දුරකථනවල Outlook භාවිතා කරනු ලබන පරිශීලකයින් ප්‍රමාණය තවත් වැඩි කර ගැනීමට Microsoft සමාගම අපේක්ෂා කරනු ලබනවා.

මූලික වශයෙන්, Microsoft සමාගම විසින් emails search කිරීමට හෝ ලිවීමට සහාය වීම සඳහා built-in voice assistant කෙනෙකු හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර මෙම විශේෂාංගය මගින් events schedule කිරීමට, messages send කිරීමට, යහලුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට සහ files search කිරීම වැනි කටයුතු සඳහා සහාය දක්වන බව සඳහන් වෙනවා.

බොහෝවිට මෙම පහසුකම ලබන මාසයේ සිට Outlook පරිශීලකයන් හට භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බව දැනගන්නට ලැබෙනවා.

ඊට අමතරව Android පරිශීලකයන් හට නව email එකක් ලැබුණු විට Android notification window එක තුළ දිස්වන actions customize කිරීමට ද හැකියාව ලබා දී තිබෙනවා.

ඔබේ පරිගණකයේ පවතින Outlook ගිණුම ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට එක් කිරීම සඳහා සිදුකල යුතු setup process එක සරල කිරීමට ද මෙහිදී Microsoft සමාගම අවධානය යොමු කර ඇති අතර මෙම නවතම විශේෂාංගය හරහා ඔබගේ පරිගණකයේ දිස්වන QR code එක scan කිරීම මඟින් ඔබගේ email credentials ආරක්ෂිතව Outlook mobile app එක වෙතට transfer කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදී තිබෙනවා.

මෙලෙස එකතු කර ඇති නව විශේෂාංගයයන් අතරට email එකෙහි ඇති context මත පදනම්ව ඒ සඳහා පිළිතුරු යෝජනා කළ හැකි පහසුකමක් ද හඳුන්වාදීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

නිදසුනක් ලෙස, ඉහත screenshot එකෙහි දැක්වෙන ආකාරයට, ඔබට තවත් අයෙකු හමුවීම සඳහා ආරාධනා කරමින් email එකක් ලැබී ඇත්නම්, ඔබට calendar එක භාවිතා කරමින් ඒ සඳහා දිනයක් හා වේලාවක් තෝරා ගන්නා ලෙස යෝජනා කිරීමට Outlook හට හැකියාව තිබෙනවා.

එමෙන්ම calendar එකෙහි ඉදිරි කාලගුණික තත්වය පෙන්වීම, Text prediction පහසුකම වැනි තවත් විශේෂාංගයන් කිහිපයක්ම ඉදිරි කාලය තුළදී Outlook වෙත එක් කිරීමට Microsoft සමාගම කටයුතු කරමින් සිටින බවද වාර්තා වෙනවා.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා GSMArena වෙබ් අඩවිය, Android Police වෙබ් අඩවිය සහ Microsoft Tech Community එක භාවිතා කළ හැක.