ජංගම දුරකතන තාක්ෂණය හා සමානවම නොවුනත්, laptop තාක්ෂණයද වර්තමානයේ දිනෙන් දින වැඩිදියුණු වෙමින් තිබෙන බව දැකගත හැකි වෙනවා.

Laptop පරිගණක සඳහා ද pop-up camera ආදී තාක්ෂණයන් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කළ Huawei සමාගම විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ frame එකකින් තොර තිරයක් සහිත laptop එකක් නිකුත් කිරීමට සූදානමින් සිටින බව මේ වන විට වාර්තා වෙනවා.

මෙය බොහෝදුරට Huawei සමාගම විසින් අගෝස්තු 19 වැනි දින නිකුත් කිරීමට සූදානමින් සිටින Huawei Notebook එක විය හැකි බව අනුමාන කෙරෙන අතර එය ඉතා තුනී Bezel එකක් සහිතව නිර්මාණය කර ඇති බව Weibo හි Tipster කෙනෙකු විසින් සඳහන් කර තිබෙනවා.

මේ අලුතින් නිකුත් කිරීමට කිරීමට නියමිත Notebook පරිගණකය 3K Resolution එකක් සහිත තිරයකින් ද සමන්විත වනු ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වන අතර මෙම Notebook එක නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඇමරිකානු තාක්ෂණය තාක්ෂණය භාවිතා නොකරන බවද වාර්තා වනවා.

මේ වන විට ජංගම දුරකථන වල Bezels ඉතා තුනීව හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම Bezel රහිතව තිරය නිර්මාණය කලහැකි තාක්ෂණයන් සොයා ගැනීමට ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදකයින් සමත්ව සිටින අතර Huawei සමාගම විසින් Laptop සඳහාද එවැනි Bezel less තාක්ෂණයක් හඳුන්වා දීමට කටයතු කළ‍හොත්, එය Laptop වල අනාගතය සඳහා සාධනීය වෙනසක් ඇති කරනු ඇති.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා Gizmochina වෙබ් අඩවිය සහ Notebookcheck වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.