මේ වසර මුලදී Facebook සමාගම විසින් පරීශීලකයන් හට Facebook Photos සහ videos, Google Photos වෙත transfer කිරීමේ tool එකක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කළ බව අපි ඔබව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළා මතක ඇති.

Facebook Photos සහ videos, Google Photos වෙත transfer කිරීමේ tool එක සියළුම පරිශීලකයින් හට ලබාදීමට කටයුතු කරයි
පසුගිය මාසයේදී Facebook වල ඇති photos සහ videos, Google Photos සේවාව වෙතtransfer කිරිමට හැකියාව ලබාදෙන tool එකක් හදුන්වා දෙන බව අපි ඔබව දැනුවත් කළා මතකඇති. Facebook හි ඇති photos සහ videos Google Photos වෙත හුවමාරු කිරිමට tool එකක්හදුන්වා දෙයිපසුගිය දෙසැම්බරයේදි Facebook සමාගම සිය Data Transfer…

මෙම tool එක පිළිබඳව පරීශීලකයන් බොහෝ දෙනා කැමත්ත දක්වා තිබූ නමුත් මෙතෙක් Google Photos හැර වෙනත් සේවාවක් වෙත Facebook Photos සහ videos හුවමාරු කරගැනීමට අවස්ථාව නොතිබූ නමුත්, මේ වන විට Dropbox සහ Koofr යන සේවාවන් වෙත තමන්ගේ Facebook Photos, videos හුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදී තිබෙනවා.

මෙලෙස හඳුන්වාදී ඇති පහසුකම හරහා Dropbox සහ Koofr යන සේවාවන් වෙත clicks කිහිපයක් හරහා තමන්ගේ සියළුම Facebook photos සහ videos transfer කරගත හැකි අතර මීට අදාල පියවර සඳහන් කිරීමට ද Facebook සමාගම කටයුතු කර තිබෙනවා.

මෙම Tool එක භාවිතා කිරීම ඉතාමත් පහසු වන අතර ඔබ සිදු කළ යුතුව ඇත්තේ Facebook හි Settings වල ඇති “Your Facebook Information” tab එක හරහා ඔබගේ Facebook Account එක Dropbox, Koofr හෝ Google Photos Account එක සම්බන්ධ කිරීම පමණක් වන අතර, ඒ හරහා ඔබගේ Facebook Photos ඔබ විසින් තොරා ඇති Account එකට හුවමාරු කිරිමට කිරිමට හැකියාව ලැබෙනවා.

Google, Facebook, Microsoft, සහ Twitter අතර පහසුවෙන් Data transfer කිරීමට මග සැලසෙයි
Facebook එකේ යාළුවෙක් share කරලා තියන photo එකක්, ඔයාගේ Google Drive එකේ saveකරගන්න වුවමනා නම්, Facebook එකෙන් ඒක download කරලා, Google Drive එකට uploadකරන්න ඕන නේද? එහෙම නැතිව Facebook එකෙන් සෘජුවම ඔයාගේ Google Drive එකේ අදාල image එක save කරන්නපුළුවන් නම් ඒක කොයි තරම් වටිනවා ද කියලා අමුතුවෙන් …

මෙම සේවාව බළගැන්වෙන්නේ Microsoft, Google, Facebook, Twitter වැනි ප්‍රධාන තාක්ෂණික සමාගම් මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන open-source ව්‍යාපෘතියක් වන The Data Transfer Project යන ව්‍යාපෘතිය හරහා වන අතර මෙය මූලිකව 2018 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා නිළ Facebook Newsroom වෙබ් අඩවිය, Android Police වෙබ් අඩවිය, Dropbox Blog අඩවිය සහ Koofr වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.