පසුගිය මාසයේ පැවැත්වූ WWDC 2020 event එක අතරතුරදී iOS 14 සංස්කරණය පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය කිරීමට Apple සමාගම කටයුතු කළ අතර ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු මින් පෙර ලිපියක් මඟින් අප ඔබව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා.

WWDC 2020 event එක අතරතුර Apple සමාගම විසින් එළිදැක්වූ වැදගත් දේවල් පිළිබඳව දැනගනිමු
ජුනි මස 22 වැනි දින Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ WWDC 2020 event එක, online eventඑකක් ලෙස පැවැත්වීමට සූදානමින් සිටින බව මීට පෙර අපි ඔබව දැනුවත් කළා මතක ඇති. ජුනි මස 22 වැනි දින WWDC 2020 online event එක ආරම්භ කිරීමට Apple සමාගම දින නියමකරයිසාමන්‍ය‍යෙන් ඇපල් WWD සමුළුව (Apple Worldwide Developers Co…

WWDC 2020 event එක පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව පළමු developer beta එක, ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වූ testers ලා වෙත ලබාදීමට කටයුතු කල අතර එහිදී Apple සමාගම විසින් ජූලි මාසයේදී සෙසු පරිශීලකයින් සඳහා public testing build එකක් ලබා දෙන බවද නිවේදනය කරනු ලැබුවා.

මේ වන විට මෙම public beta එක නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර iOS 14 සඳහා නිකුත් කරන ලද පළමු public beta version එක මෙය වන නමුත්, මෙය testing version එකක් වන බැවින් දෝෂ තිබීමට ඉඩ ඇති බැවින්, මෙම public beta එක ඔබ එදිනෙදා භාවිතා කරන primary device එකෙහි install කර ගැනීමෙන් වැලකී සිටින ලෙස Apple සමාගම විසින් වැඩිදුරටත් දැනුම් දී ති‍බෙනවා.

Public beta build එක මඟින් developer account එකක් නොමැති පරිශීලකයින් හට home screen එකෙහි widgets ලබාගැනීම, App Library, picture-in-picture (PIP), App Clips, නව iMessage වැඩිදියුණු කිරීම් වැනි iOS 14 වල ඇතුලත් වන නව විශේෂාංග සියල්ලම අත්හදා බැලීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා.

iPhone 6S සහ ඉන් පසුව නිකුත් කළ iPhones භාවිතා කරන සියළුම පරිශීලකයින් සඳහා iOS 14 සංස්කරණයෙහි stable build එකක් සැප්තැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කිරීමට Apple සමාගම සූදානමින් සිටිනවා.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා Softpedia වෙබ් අඩවිය, Mac Rumors වෙබ් අඩවිය සහ The Verge වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක