ජනප්‍රිය open-source මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන Ubuntu වල නවතම සංස්කරණය වන 19.10 (Eoan Ermine) හි beta සංස්කරණය පරිශීලකයන් හට පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය ‍අප්‍රේල් මාසයේදී 19.04 (Disco Dingo) සංස්කරණය නිකුත් කිරීමෙන් මාස 5කට පසුව මෙය නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර මෙම අලුත් සංස්කරණය නිළ Ubuntu වෙබ් අඩවියෙන් download කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දී ඇත.

Ubuntu 19.10 (Eoan Ermine) Beta
CD images for Ubuntu 19.10 (Eoan Ermine) Beta

මීළඟ ඔක්තෝබර් මාසයේ 16 වැනි දින මෙය නිල වශයෙන් පරිශීලකයන් හට ලබා දීමට Canonical ආයතනය සූදානමින් සිටිනවා.

මෙහි නවතම විශේශාංග ලෙස NVIDIA drivers මෙහෙයුම් පද්ධතිය අඩංගු iso image file එක තුලට ම අන්තර්ගත කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර මෙය NVIDIA උපාංග භාවිතා කරන්නන් හට පහසුවක් වනු ඇත.

Gnome 3.34

Linux kernel එකේ 5.2 සංස්කරණය, Gnome Desktop Environment එකේ 3.34 සංස්කරණය මෙන්ම LibreOffice 6.3 සහ Mozilla Firefox 69 web browser එක ද මේ අලුත් සංස්කරණය තුල අන්තර්ගත වන අතර මේ සංස්කරණය හරහා boot speed එක ද වැඩිදියුණු කිරීමට කටයුතු කර තිබෙන බව වාර්ථා වෙනවා.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා OmgUbuntu වෙබ් අඩවිය හා Softpedia වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.