පසුගිය ජුනි මාසයේදී ඉන්දීය රජය විසින් TikTok ඇතුළු ප්‍රසිද්ධ චීන mobile apps 59ක් තහනම් කිරීමට කටයුතු කළ අතර,  ඉන් පසුව නැවතත් ජුලි මාසයේදී තවත් apps 47ක් තහනම් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා.

ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් TikTok, Share It, UC Browser ඇතුලු apps 59 ක් ඉන්දියාව තුළ තහනම් කිරීමට ඉන්දියානු රජය කටයුතු කරයි
ඉන්දියාව සහ චීනය අතර පසුගිය දින වල දේශ සීමා නිසාවෙන් ඇතිවී තිබුණු උණුසුම්තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබ මේ වන විටත් දැනුවත් ඇති. ඔන්න දැන් ඉන්දියාව විසින් ඔවුන්ගේ රටේ ආරක්ෂ‍ාව වෙනුවෙන් චීනය විසින් නිෂ්පාදනය කළapps 59ක් ඉන්දියාව තුළ තහනම් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර එරට තුළ මෙන්ම ලොව පුරාඉතාමත් ජනප්‍රිය TikTok,…

මේ වන විට නැවතත් PUBG Mobile, PUBG Mobile Lite, Baidu, GO SMS Pro, Xiaomi සමාගමේ ShareSave ඇතුළු තවත් apps 118ක් තහනම් කිරීමට ඉන්දියානු රජය කටයුතු කර ඇති අතර පෙර පරිදිම මෙයට ‍හේතුව වශයෙන් පෙන්වා දෙනු ලබන්නේ මෙම apps හරහා ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ආකාරයේ තොරතුරු එකතු කරනු ලැබීමයි.

ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුලත Google Play Store එක විසින් මෙම apps ඉන්දියානුවන් හට ලබාගැනීමේ හැකියාව අවහිර කරනු ඇති අතර ඉන්දියානු නීති වලට ගරු කරමින් අදාල සමාගම් ද තමන්ගේ සේවාවන් ඒ අනුව වෙනස් කරගනු ඇති බව ඉන්දියානු රජය බළාපොරොත්තු වෙනවා.

මූලිකව ඉන්දියානු රජය විසින් මේ ආකාරයේ apps 275ක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කර තිබුණු අතර, මේ වන විට ඒ අතරින් apps 224ක් තහනම් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ අනුව ඉදිරියේදී තවත් apps මේ ආකාරයෙන් අවහිර කිරීමට ඉන්දීය රජය කටයුතු කරනු ඇති බව අනුමාන කළ හැකි වෙනවා.

තහනම් කළ අලුත් apps ලැයිස්තුව:

 • APUS Launcher Pro- Theme, Live Wallpapers, Smart
 • APUS Launcher -Theme, Call Show, Wallpaper, HideApps
 • APUS Security -Antivirus, Phone security, Cleaner
 • APUS Turbo Cleaner 2020- Junk Cleaner, Anti-Virus
 • APUS Flashlight-Free & Bright
 • Cut Cut – Cut Out & Photo Background Editor
 • Baidu
 • Baidu Express Edition
 • FaceU – Inspire your Beauty
 • ShareSave by Xiaomi: Latest gadgets, amazing deals
 • CamCard – Business Card Reader
 • CamCard Business
 • CamCard for Salesforce
 • CamOCR
 • InNote
 • VooV Meeting – Tencent Video Conferencing
 • Super Clean – Master of Cleaner, Phone Booster
 • WeChat reading
 • Government WeChat
 • Small Q brush
 • Tencent Weiyun
 • Pitu
 • WeChat Work
 • Cyber Hunter
 • Cyber Hunter Lite
 • Knives Out-No rules, just fight!
 • Super Mecha Champions
 • LifeAfter
 • Dawn of Isles
 • Ludo World-Ludo Superstar
 • Chess Rush
 • PUBG MOBILE Nordic Map: Livik
 • PUBG MOBILE LITE
 • Rise of Kingdoms: Lost Crusade
 • Art of Conquest: Dark Horizon
 • Dank Tanks
 • Warpath
 • Game of Sultans
 • Gallery Vault – Hide Pictures And Videos
 • Smart AppLock (App Protect)
 • Message Lock (SMS Lock)-Gallery Vault Developer Team
 • Hide App-Hide Application Icon
 • AppLock
 • AppLock Lite
 • Dual Space – Multiple Accounts & App Cloner
 • ZAKZAK Pro – Live chat & video chat online
 • ZAKZAK LIVE: live-streaming & video chat app
 • Music – Mp3 Player
 • Music Player – Audio Player & 10 Bands Equalizer
 • HD Camera Selfie Beauty Camera
 • Cleaner – Phone Booster
 • Web Browser & Fast Explorer
 • Video Player All Format for Android
 • Photo Gallery HD & Editor
 • Photo Gallery & Album
 • Music Player – Bass Booster – Free Download
 • HD Camera – Beauty Cam with Filters & Panorama
 • HD Camera Pro & Selfie Camera
 • Music Player – MP3 Player & 10 Bands Equalizer
 • Gallery HD
 • Web Browser – Fast, Privacy & Light Web Explorer
 • Web Browser – Secure Explorer
 • Music player – Audio Player
 • Video Player – All Format HD Video Player
 • Lamour Love All Over The World
 • Amour- video chat & call all over the world.
 • MV Master – Make Your Status Video & Community
 • MV Master – Best Video Maker & Photo Video Editor
 • APUS Message Center-Intelligent management
 • LivU Meet new people & Video chat with strangers
 • Carrom Friends : Carrom Board & Pool Game-
 • Ludo All Star- Play Online Ludo Game & Board Games
 • Bike Racing : Moto Traffic Rider Bike Racing Games
 • Rangers Of Oblivion : Online Action MMO RPG Game
 • Z Camera – Photo Editor, Beauty Selfie, Collage
 • GO SMS Pro – Messenger, Free Themes, Emoji
 • U-Dictionary: Oxford Dictionary Free Now Translate
 • Ulike – Define your selfie in trendy style
 • Tantan – Date For Real
 • MICO Chat: New Friends Banaen aur Live Chat karen
 • Kitty Live – Live Streaming & Video Live Chat
 • Malay Social Dating App to Date & Meet Singles
 • Alipay
 • AlipayHK
 • Mobile Taobao
 • Youku
 • Road of Kings- Endless Glory
 • Sina News
 • Netease News
 • Penguin FM
 • Murderous Pursuits
 • Tencent Watchlist (Tencent Technology
 • Learn Chinese AI-Super Chinese
 • HUYA LIVE – Game Live Stream
 • Little Q Album
 • Fighting Landlords – Free and happy Fighting Landlords
 • Hi Meitu
 • Mobile Legends: Pocket
 • VPN for TikTok
 • VPN for TikTok
 • Penguin E-sports Live assistant
 • Buy Cars-offer everything you need, special offers and low prices
 • iPick
 • Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Face Selfie
 • Parallel Space Lite – Dual App
 • Chief Almighty: First Thunder BC
 • MARVEL Super War NetEase Games
 • AFK Arena
 • Creative Destruction NetEase Games
 • Crusaders of Light NetEase Games
 • Mafia City Yotta Games
 • Onmyoji NetEase Games
 • Ride Out Heroes NetEase Games
 • Yimeng Jianghu-Chu Liuxiang has been fully upgraded [translated name]
 • Legend: Rising Empire NetEase Games
 • Arena of Valor: 5v5 Arena Games
 • Soul Hunters
 • Rules of Survival
මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා XDA-Developers වෙබ් අඩවිය, CNN වෙබ් අඩවිය සහ BBC වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.