ඉන්දියාව මූලික කරගෙන Instagram Lite app එකක් හඳුන්වාදීමට Facebook සමාගම කටයුතු කළ බවට අප ඔබව මීට පෙර දැනුවත් කළා මතක ඇති.

Instagram සේවාව සඳහා 2MB වලටත් වඩා බරින් අඩු Lite app එකක් හඳුන්වාදීමට Facebook සමාගම කටයුතු කරයි
ඉන්දියාව මූලික කරගෙන Instagram සඳහා 2MB වැනි ඉතාම අඩු size එකකින් යුතු Lite appඑකක් හඳුන්වාදීමට Facebook සමාගම කටයුතු කර ඇති අතර, එය අඩු බලයකින් යුත් ජංගමදුරකථන වලට සරිලන ආකාරයට නිර්මාණය කර තිබෙනවා. Facebook, Messenger, Twitter වැනි සේවාවන් සඳහා මේ වන විටත් Lite apps නිර්මාණය වීතිබෙන අතර, ඒ අනුව…

මීට පෙර ඉන්දියාවට පමණක් සීමා වී තිබූ මෙම Instagram Lite app එක මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 170 ක් සඳහා ලබාදීමට Facebook සමාගම කටයුතු කර තිබෙන අතර මෙම Instagram Lite app එක දළ වශයෙන් 2MB පමණ වන නමුත් එහි Instagram main app එකෙහි සමන්විත Reels ඇතුළු මූලික විශේෂාංග කිහිපයක්ම ඇතුලත් වෙනවා.

Instagram සංවර්ධකයින් පවසන්නේ Instagram lite app එක හඳුන්වාදීම හේතුවෙන්, entry level smartphones වල මෙන්ම, සීමාසහිත data plans භාවිතා කරන පුද්ගලයන් සඳහාද Instagram platform එක භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව උදාවන බවයි.

ඒ වෙනුවෙන්ම ඔවුන් image compression, CDN caching ඇතුළු optimizations රැසක් භාවිතා කරන බව දැනගන්නට ලැබෙන අතර performance වැඩි කරගැනීම සඳහා ඇතැම් animations මෙන්ම AR filters ඉවත් කිරීමටද ඔවුන් කටයුතු කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම, Instagram lite app එක වෙත dark theme ලබාදීමට ඔවුන් මේ වනවිට කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, ඉදිරි මාසවලදී ඒ පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙනවා.

Instagram lite app එක ලබා ගත හැක්කේ Android උපාංග සඳහා පමණක් වන අතර එය Google Play Store එකෙන් download කරගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.

Instagram Lite - Apps on Google Play
Instagram Lite makes it easier to bring you closer to the people and things you love. The Instagram Lite app is small, fast and works on all networks. Enjoy the best features of INSTA like connecting with friends, sharing what you’re up to, or seeing what’s new from others all over the world. Explo…
මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා XDA-Developers වෙබ් අඩවිය සහ TechCrunchවෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.