2019 වර්ෂයේ පැවති Facebook සමාගමේ F8 developer conference එක අතරතුර Mark Zuckerberg විසින් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරනු ලැබූ Facebook එකේ අලුත් design එක පසුගිය මැයි මාසයේදී ගෝලීය වශයෙන් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබූ බව අපි ඔබව දැනුවත් කළා මතක ඇති.

Dark mode එකකින් සමන්විත Redesign කරන ලද Facebook Web App එක ගෝලීය වයෙන් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරයි
Facebook හි ප්‍රතිනිර්මාණය කරන ලද desktop වෙබ් අඩවිය දැන් ගෝලීය වශයෙන් ලබා ගතහැකි බව සමාගම පසුගිය සිකුරාදා (8 වෙනිදා) නිවේදනය[https://about.fb.com/news/2020/05/the-new-facebook-com/] කළේය. Facebook blog අඩවියේ සටහනක් දක්වමින් Facebook සමාගම ප්‍රකාශ කරන්නේ, නව interfaceඑක දැන් ගෝලීය වශයෙන් නිකුත්…

කොහොම නමුත් වසර ගණනාවක් තිස්සේ Facebook හි දැනට පවතින classic design එකට හුරු වී සිටින බොහෝ දෙනා මේ අලුත් interface එකට එතරම් කැමැත්තක් දැක්වූ බවක් නම් පෙනෙන්නට නොතිබුණු අතර, මේ වන තුරු අලුත් design එකට අකමැති නම්, classic design එක වෙත නැවත යාමට option එකක් ද ලබාදීමට Facebook ආයතනය කටයුතු කර තිබුණා.

මේ වන විට Facebook සමාගම විසින් මෙලෙස නැවත පැරණි design එක වෙත යාමට තැත් කරන පරිශීලකයින් හට ‍එම පැරණි design එක මීළඟ සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට නතර කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන බව ‍දන්වා සිටිනවා.

මේ අනුව වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපට හුරු පුරුදු නිල් පැහැති Facebook design එක වෙනුවට, අලුත් සුදු පැහැති design එක භාවිතයට පැමිණෙනු ඇති අතර පැරණි interface එකේ නොතිබුණු Dark Mode වැනි අලුත් පහසුකම් සහ අනෙකුත් වැඩිදියුණු කිරීම් භාවිතා කිරීමට පරිශීලකයා හට අවස්ථාව ලැබෙනවා.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා Engadget වෙබ් අඩවිය සහ The Verge වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.