පසුගිය කාලයේදී YouTube සමාගම විසින් YouTube Android සහ iOS app වල වෙනස්කම් සිදු කරමින් trending tab එක වෙනුවට ‘Explore’ යනුවෙන් නව Tab එකක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා.

Google rolls out the “Explore” tab in YouTube for Android and iOS
Google is rolling out an update to the YouTube app on Android and iOS which replaces the Trending tab with a new Explore tab.

YouTube Music app එකටත් ‍මේ ආකාරයේ වෙනස් කමක් සිදු කිරිමට YouTube ආයතනය සූදානම් වන බව මේ වන විට වාර්ථා වන අතර “Hotlist” Tab එක වෙනුවට ‘Explore’ tab එක හදුන්වා දෙනු ඇත.

Explore tab එක මගින් පරිශීලකයන් හට අලුත් music සහ playlists සොයා ගැනිමට පහසු කරයි. මෙම Tab එකෙහි primary sections දෙකක් තිබේ.

  • New Releases - නවතම ජනප්‍රිය albums, tracks සහ music videos මෙන්ම ඔබේ ඇසු ගීත අනුව ඔබට ගැලපෙන music suggest කරන අතර අලුත් music content ද මෙමගින් සොයාගැනිමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
  • Moods & Genres - ඔබ work out කරන විටකදී, relax එකේ සිටින විටකදී, නැතිනම් ඔබ අදාල අවස්ථ‍ාවේ කරමින් සිටින කටයුත්තට අදාලව ගැලපෙනම music සොයා ගැනිමට මෙමගින් පරිශීලකයන් හට අවස්ථාව ලැබෙනවා.

YouTube Music හි  albums, tracks සහ music videos වැනි දෑ පහසුවෙන් සොයා ගැනිමට හැකියාව ලබාදීමට අමතරව, අදාල music tracks සඳහා lyrics සහාය ලබාදීමට ද YouTube ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා.

YouTube Music සදහා මුලින්ම මෙම ‘Explore’ tab එක Android සහ iOS පරිශීලකයන් වෙත ලබාදෙනු ඇති අතර ක්‍රමයෙන් YouTube Music web සඳහා ද මෙය පැමිණිමට නියමිතව ඇති බව වාර්ථා වේ.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා XDA-Developers වෙබ් අඩවිය සහ 9to5googleවෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක