මේ වන තුරු Apple සමාගමේ iMessage messaging system එක Apple ecosystem එක තුළ පමණක් භාවිතා කළ හැකි ලෙස පවත්වාගෙන යාමට Apple සමාගම කටයුතු කළ බව ඔබ දන්නවා ඇති.

කොහොම නමුත් මේ වන විට Amnesia Software නම් වූ ආයතනයක් විසින් Zen නැමැති ඔවුන්ගේ messaging client එක හරහා මේ iMessage පහසුකම Windows සහ Linux පරිශීලකයන් හට මෙන්ම අනාගතයේදී අනෙකුත් mobile platform මත ද භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලබාදීමට සූදානම් වෙනවා.

මෙම කටයුත්ත සඳහා Mac පරිගණක ගණනාවක් භාවිතා කිරීමට ඔවුන් සැළසුම් කර ඇති අතර මේ network එක නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා power on වන ඕනෑම පැරණි Apple පරිගණකයක් භාවිතා කළ හැකි බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

මේ හරහා Apple සමාගමේ Terms of service උල්ලංඝනය නොවන පරිදි මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යාමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙන අතර මේ මාසයේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රථම සංස්කරණය එළිදැක්වීමට බළාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා Softpedia වෙබ් අඩවිය හා නිළ Amnesia Software වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.