මේ වන විට online shopping ලොව පුරා ඉතාමත් ජනප්‍රිය shopping ක්‍රමයක් වී ඇති අතර ඒ හරහා ඇනවුම් කරන ලද භාණ්ඩ තමන් වෙත ලැබෙන තුරු අදාල tracking code එක විවිධ ආකාරයේ වෙබ් අඩවි ගණනාවක් හරහා track කිරීමට අපි බොහෝ දෙනෙක් පුරුදු වී සිටිනවා.

බොහෝ වෙලාවට මේ වෙනුවෙන් අදාල tracking company එකට හෝ සේවාවට අදාල වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කළ යුතු වන අතර විවිධ packages සඳහා වෙබ් අඩවි කිහිපයක් භාවිතා කිරීමට අපට සිදු වෙනවා.

ඔන්න දැන්, Google සමාගම විසින් මේ tracking තොරතුරු Google Search එක හරහා ම පෙන්වීම සඳහා පහසුකමක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර, Package Tracking Early Adopter Program යන නමින් මෙය දැනට හඳුන්වනු ලබනවා.

ලොව පුරා සෑම රටකටම මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව මේ වන විටත් ලබාදී ඇති නමුත් අදාල shipping සේවාවන් සපයන ආයතන මෙම වැඩසටහන සමඟින් සම්බන්ධ වීම අත්‍යාවශ්‍යය වන බව Google සමාගම පෙන්වා දෙනවා.

Package Tracking Early Access Program
Official news on crawling and indexing sites for the Google index

මෙම වැඩසටහන තවමත් මූලික අදියරෙහි ඇති අතර එය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අදාල shipping companies වලින් ලැබෙන අදහස් භාවිතා කරනු ලබන බවත්, අදාල දත්ත ලබාගැනීම සඳහා JSON හෝ XML භාවිතා වන RESTful API භාවිතා කරනු ලබන බවත් ඔවුන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

මෙම වැඩසටහන සමඟ සම්බන්ධ වීම සඳහා නිළ Google Webmaster blog එක හා මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීමට XDA-Developers වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.