සෑම වසරකම වාගේ මේ වසරේත් (2022) ලොවපුරා සිටින්නන් විසින් Google හරහා සිදුකල searches අතර Trending searches, Google Year in Search හරහා එලිදක්වා ඇත. ඒ අතර #1ට පැමිණ ඇත්තේ "Wordle" යන වචනයයි.

Wordle යනු 2022 වසරේ සිට The New York Times සතු, Josh Wardle(Software Engineer) විසින් develop කරන ලද web base game එකකි.

එසේම Google සමාගම විසින් "Google — Year in Search 2022" ලෙසින් video පටයක් YouTube හරහා පළ කර ඇත.

Google — Year in Search 2022

Searches

 1. Wordle
 2. India vs England
 3. Ukraine
 4. Queen Elizabeth
 5. Ind vs SA
 6. World Cup
 7. India vs West Indies
 8. iPhone 14
 9. Jeffrey Dahmer
 10. Indian Premier League

News

 1. Ukraine
 2. Queen Elizabeth passing
 3. Election results
 4. Powerball numbers
 5. Monkeypox
 6. Hurricane Ian
 7. Johnny Depp verdict
 8. Texas school shooting
 9. Will Smith Oscars
 10. Roe v Wade

People

 1. Johnny Depp
 2. Will Smith
 3. Amber Heard
 4. Vladimir Putin
 5. Chris Rock
 6. Novak Djokovic
 7. Anna Sorokin (Delvey)
 8. Andrew Tate
 9. Rishi Sunak
 10. Simon Leviev

Actors

 1. Johnny Depp
 2. Will Smith
 3. Amber Heard
 4. Chris Rock
 5. Jada Pinkett Smith
 6. Joseph Quinn
 7. Evan Peters
 8. Andrew Garfield
 9. Julia Fox
 10. Ezra Miller

Athletes

 1. Novak Djokovic
 2. Rafael Nadal
 3. Serena Williams
 4. Manti Te'o
 5. Shaun White
 6. 羽生結弦 (Yuzuru Hanyu)
 7. Brittney Griner
 8. Gerard Piqué
 9. Cain Velasquez
 10. Carlos Alcaraz

Matches

 1. India vs England
 2. Ind vs South Africa
 3. India vs West Indies
 4. Ind vs Australia
 5. India vs Sri Lanka
 6. Pakistan vs England
 7. India vs Pakistan
 8. Zimbabwe vs India
 9. Bangladesh vs West Indies
 10. South Africa vs England

Movies

 1. Thor: Love and Thunder
 2. Black Adam
 3. Top Gun: Maverick
 4. The Batman
 5. Encanto
 6. Brahmāstra: Part One – Shiva
 7. Jurassic World Dominion
 8. K.G.F: Chapter 2
 9. Uncharted
 10. Morbius

Passings

 1. Queen Elizabeth
 2. Betty White
 3. Anne Heche
 4. Bob Saget
 5. Aaron Carter
 6. Olivia Newton-John
 7. Ray Liotta
 8. Taylor Hawkins
 9. 安倍 晋三 (Shinzo Abe)
 10. Ivana Trump

Recipes

 1. पनीर पसंदा (Paneer pasanda)
 2. Bolo caseiro (Homemade cake)
 3. Tuzlu kurabiye (Salt cookie)
 4. Overnight oats
 5. zimtschnecken (Cinnamon rolls)
 6. Irmik helvası (Semolina halva)
 7. панкейки (Pancakes)
 8. Baba ganoush
 9. Bulgur pilavı (Bulgur rice)
 10. Pasta salad

TV Shows

 1. Euphoria
 2. House of the Dragon
 3. Moon Knight
 4. The Watcher
 5. Inventing Anna
 6. Dahmer
 7. The Boys
 8. All of Us Are Dead
 9. Sandman
 10. Heartstopper
කෙසේ වෙතත් තවමත් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු රටවල් කිහිපයක Top Google search Trending lists වෙන් වෙන් වශයෙන් පළකර නොමැත.
මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා Google Trends වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.