ඔබ Galaxy දුරකථන පරිශීලකයෙක් නම් ඔබේ දුරකථනයටත් අලුත්ම Android 12 සමඟින් One UI 4 update එක ලැබෙනවාද නැද්ද යන්න ගැන ඔබ දැනටමත් විමසිල්ලෙන් ඇතැයි අප සිතනවා.

ඉතිං මේ සමඟ අප ඔබට ගෙන එන්නේ Sammobile වෙබ් අඩවිය විසින් තහවුරු කරන ලද Android 12 සහ One UI 4 ලැබෙන Galaxy දුරකථන මාදිලි ලැයිස්තුව පිළිබඳවයි.

One UI 4

2019 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, සුදුසුකම් ලද සියලුම Galaxy  දුරකථන වලට වසර තුනක් දක්වා  ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධති Update  3 ක් ලබාදීමට  Samsung  සමාගම තීරණය කිරීමත් සමඟ, බොහෝ Galaxy දුරකථන මාදිලි වලට මෙම අලුත්ම Update එක ලැබීමට නියමිතයි.

ඉතිං ඔබේ Galaxy දුරකථනයත් පහත ලැයිස්තුවේ තිබෙනවා නම්, ඔබටත් මීලඟ වසර ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම Android 12 සහ One UI 4 update එක ලැබෙනු ඇති නමුත් ඇතැම් විට මෙම ලැයිස්තුව වෙනස් විය හැකි බව ද Sammobile වෙබ් අඩවිය පෙන්වා දෙනවා.

Galaxy S series

 • Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
 • Galaxy S21+ (LTE/5G)
 • Galaxy S21 (LTE/5G)
 • Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
 • Galaxy S20+ (LTE/5G)
 • Galaxy S20 (LTE/5G)
 • Galaxy S20 FE (LTE/5G)
 • Galaxy S10 5G (Last Android OS update)
 • Galaxy S10 (Last Android OS update)
 • Galaxy S10+ (Last Android OS update)
 • Galaxy S10e (Last Android OS update)
 • Galaxy S10 Lite

Galaxy Note series

 • Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
 • Galaxy Note 20 (LTE/5G)
 • Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Last Android OS update)
 • Galaxy Note 10 (LTE/5G – Last Android OS update)
 • Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z series

 • Galaxy Fold (LTE/5G – Last Android OS update)
 • Galaxy Z Fold 2 5G
 • Galaxy Z Flip
 • Galaxy Z Flip 5G
 • Galaxy Z Fold 3
 • Galaxy Z Flip 3

Galaxy A series

 • Galaxy A71 5G
 • Galaxy A71
 • Galaxy A51 5G
 • Galaxy A51
 • Galaxy A52
 • Galaxy A52 5G
 • Galaxy A52s
 • Galaxy A72
 • Galaxy A90 5G (Last Android OS update)
 • Galaxy A01 (Last Android OS update)
 • Galaxy A11 (Last Android OS update)
 • Galaxy A31 (Last Android OS update)
 • Galaxy A41 (Last Android OS update)
 • Galaxy A21 (Last Android OS update)
 • Galaxy A21s (Last Android OS update)
 • Galaxy A Quantum
 • Galaxy Quantum 2
 • Galaxy A42 5G
 • Galaxy A02 (Last Android OS update)
 • Galaxy A02s (Last Android OS update)
 • Galaxy A03s
 • Galaxy A12 (Last Android OS update)
 • Galaxy A12 Nacho
 • Galaxy A32
 • Galaxy A32 5G
 • Galaxy A22
 • Galaxy A22 5G


Galaxy M series

 • Galaxy M42 5G
 • Galaxy M12
 • Galaxy M62
 • Galaxy M01
 • Galaxy M02s (Last Android OS update)
 • Galaxy M02 (Last Android OS update)
 • Galaxy M21 (Last Android OS update)
 • Galaxy M21s (Last Android OS update)
 • Galaxy M22
 • Galaxy M31
 • Galaxy M31 Prime Edition (Last Android OS update)
 • Galaxy M32
 • Galaxy M32 5G
 • Galaxy M51 (Last Android OS update)
 • Galaxy M31s (Last Android OS update)

Galaxy F series

 • Galaxy F41 (Last Android OS update)
 • Galaxy F62
 • Galaxy F02s (Last Android OS update)
 • Galaxy F12
 • Galaxy F22

Galaxy Xcover series

 • Galaxy Xcover Pro (Last Android OS update)
 • Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab series

 • Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
 • Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
 • Galaxy Tab S7 FE
 • Galaxy Tab S6 5G
 • Galaxy Tab S6 (Last Android OS update)
 • Galaxy Tab S6 Lite
 • Galaxy Tab A 8.4 (Last Android OS update)
 • Galaxy Tab A7 (Last Android OS update)
 • Galaxy Tab A7 Lite
 • Galaxy Tab Active 3 (Last Android OS update)
මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා Sammobile වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.